Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ved at trykke på de forskellige zoner under fødderne, kan zoneterapeuten registrere og bedømme evt. ubalancer, og derved danne sig et billede af situationen.

Vidste du at ...


Zoneterapi også kan gives til spædbørn, mod fx kolik?

Ømhed i reflex/organzoner kan være tegn på, at et eller flere organer - eller balancen imellem dem - fungerer dårligt. Men ømhed kan også være tegn på en midlertidig overbelastning af kroppen - uvant arbejde, stress, medicin m.m.

Arbejdet kan nu begynde. Zoneterapeuten behandler forskellige punkter på fødder - eller hænder - samt evt. punkter på kroppen. Energierne løses og fordeles fra de belastede organer og muskler via energibanerne (meridianerne), således at energierne igen kan strømme frit og uhindret i kroppen, og dermed skabe harmoni i organismen - bringe energierne i ligevægt og balance.

Antallet af behandlinger afhænger af klintens modtagelighed, hvor lang tid ubalancen har eksisteret, dens styrke og karakter. Har klienten gennemgået operationer og / eller tager medicin, kan dette også indvirke. Man regner dog med at klienten mærker en forbedring efter de første 4 - 5 behandlinger, hvor man så typisk vil aftale det videre forløb.


Zoneterapi til børn:

Selv små børn kan have gavn af zoneterapibehandling. Hyppigst er det fordøjelsesproblemer, kolik og søvnproblemer, man ser hos de helt små. Senere kan det være ørepine, mavepine, hovedpine og andre gener. Vi giver zoneterapi til de helt små gennem en "hjælper" (moderen). Barnet placeres siddende eller liggende mod "hjælperen" og behandlingen foregår via "hjælperen"s fødder. Større børn får zoneterapi direkte.


Vi kender alle de sikre tegn på, at noget er ved at være galt - trætheden og en manglende lyst til alt det, som ellers fylder hverdagen med glæde, er ved at få overtaget. Et onde er undervejs - kroppen er i ubalance og energikredsløbet har det rigtigt skidt. For at sikre de vitale organer mod skader, regulerer kroppen imidlertid selv sådanne ubalancer ved at sende evt. overskydende energi væk - eller trække manglende energi til de vitale organer. Denne regulering sker via de energibaner, hvis kredsløb gennemstrømmer kroppen og giver energi fra øverst til nederst. (Energibanerne benævnes i zoneterapi som meridianer).

Resultatet af denne proces mærker vi f. eks. ved muskelsmerter, kramper, hovedpine, ørepine, problemer med bihulerne, rygsmerter, myoser m.m.

0